Obowiązkowe runy dla każdego gracza

Kilka dni temu Nervarien wrzucił na YouTube bardzo dobry filmik, gdzie opisuje wszystkie runy jakie każdy gracz powinien mieć.

Szczerze polecam go obejrzeć, bo oprócz tego jakie runy potrzebujemy Nervarien, kiedy i na jakie postacie powinniśmy te runy używać 🙂

Ja tylko chce także spisać te runy, aby nie trzeba było za każdym razem oglądać filmiku.

Marks / Znaki

9 x
+ 0,95% Physical Damage (Greater Mark of Attack Damage)
+ 0,95% Obrażeń Ataku (Większy Znak Obrażeń od Ataku)

9 x
+ 0,87 Magic Penetration (Greater Mark of Magic Penetration)
+ 0,87 Przebicia Odporności (Większy Znak Przebicia Odporności)

9 x
+ 0,9 Armor Penetration/ +0.62 Magic Penetration (Większy Znak Hybrid Penetration)
+ 0,9 Przebicia Pancerza / +0.62 przebicia odporności (Większy Znak Przebicia Hybrydowego)

9 x
+1,7% Attack Speed (Greater Mark of Attack Speed)
+1,7% Prędkości Ataku (Większy Znak Prędkości Ataku)

9 x
+ 0,91 Armor (Greater Mark of Armor)
+ 0,91 Pancerza (Większy Znak Pancerza)

1 x
+ 0,93% Critical Chance (Greater Mark of Critical Chance)
+0,93% Szansy na Trafienie Krytyczne (Większy Znak Szansy na Obrażenia Krytyczne)

Seals / Pieczęcie

9 x
+ 1 Armor (Greater Seal of Armor)
+ 1 Pancerza (Większa Pieczęć Pancerza)

9 x
+ 0,16 Armor per level (+3 at champion level 18) (Greater Seal of Scaling Armor)
+ 0,16 Pancerza na poziom (+3 na 18 poziomie) (Większa Pieczęć Skalowania Pancerza)

9 x
+ 1,33 Health per level (+24 at champion level 18) (Greater Seal of Scaling Health)
+ 1.33 Zdrowia na poziom (+24 na 18 poziomie) (Większa Pieczęć Skalowania Zdrowia)

9 x
+ 8 Health (Greater Seal of Health)
+ 8 Zdrowia (Większa Pieczęć Zdrowia)

Glyphs / Glify

9 x
+ 1,43 Magic Resist (Greater Glyph of Attack Speed)
+ 1,34 Odporności na Magię (Większy Glif Odporności na Magię)

9 x
+ 0,15 Magic Resist per level (+2,7 at champion level 18)  (Greater Glyph of Scaling Magic Resist)
+ 0,15 Odporności na Magię na poziom (2.7 na 18 poziomie) (Większy Glif Skalowania Odporności na Magię)

9 x
+ 0,64% Attack Speed (Greater Glyph of Attack Speed)
+ 0,64% Prędkości Ataku (Większy Glify Prędkości Ataku)

6 x
+ 0,83% Cooldown (Greater Glyph of Cooldown)
+ 0,83% Skrócenia Czasu Odnowienia (Większy Glif Skrócenia Czasu Odnowienia)

6 x
+ 0,09% Cooldown per level (+1,67% at champion level 18) (Greater Glyph of Scaling Cooldown)
+ 0,09% Skrócenia Czasu Odnowienia na poziom (1.67% na 18 poziomie) (Większy Glif Skalowania Skrócenia Czasu Odnowienia)

9 x
+ 1,19 Ability Power (Greater Glyph of Ability Power)
+ 1,19 Mocy Umiejętności (Większy Glif Mocy Umiejętności)

9 x
+ 0,17 Ability Power per level (Greater Glyph of  Scaling Ability Power)
+ 0,17 Mocy Umiejętności na poziom (3.06 na 18 poziomie) (Większy Glif Skalowania Mocy Umiejętności)

Quintessences / Esencje

3 x
+ 4,95 Ability Power (Greater Quintessences of Ability Power)
+ 4,95 Mocy Umiejętności (Większa Esencja Mocy Umiejętności)

3 x
+ 2,25 Physical Damage (Greater Quintessences of Attack Damage)
+ 2,25 Obrażeń Ataku (Większa Esencja Obrażeń od Ataku)

3 x
+ 4,26 Armor (Greater Quintessences of Armor)
+ 4,26 Pancerza (Większa Esencja Pancerza)

3 x
+ 1,5% Move Speed (Greater Quintessences of Movement Speed)
+ 1,5% Prędkości Ruchu (Większa Esencja Prędkości Ruchu)

3 x
+ 4,5% Attack Speed (Greater Quintessences of Attack Speed)
+ 4,5% Prędkości Ataku (Większa Esencja Prędkości Ataku)

Leave Comment
  1. 1

    Renata

    No proszę. Autor plus 5.

    Odpowiedz

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *